Verkeersonderwijs jongeren schiet tekort

Jongeren tussen 10 en 17 jaar zijn niet goed voorbereid op complexe en gevaarlijke verkeerssituaties. Dit stelt Divera Twisk in haar promotieonderzoek naar het aanbod van het huidige verkeersonderwijs. Twisk: ‘Jongeren moeten meer ervaring in de praktijk opdoen en dat gebeurt nu te weinig.’

‘Het blijkt keer op keer, zo ook in mijn studie’, zegt Twisk, ‘dat kennis alleen niet werk. Educatie kan de herkenning van gevaarlijke situaties, zoals dode hoeken, wel verbeteren. Maar het leidt niet automatisch tot veiligere keuzes op straat.’

Oefenen in de praktijk
Volgens Twisk speelt onervarenheid een grote rol. Onderwijsprogramma’s moeten zich daarom meer richten op oefenen in de praktijk. Twisk: ‘Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar het beperken van ongewenst gedrag, zoals onbedoelde vergissingen of bewuste overtredingen, maar ook naar het vergroten van zelf-beschermend gedrag. Denk aan oversteken op een plek waar je goed zichtbaar bent voor overig verkeer.’

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).