675 kilometer aan snelfietsroutes

De Fietserbond streeft ernaar om in 2025 675 kilometer aan snelle fietsroutes in Nederland te hebben. Dat staat in de Toekomstagenda Snelfietsroutes die de bond op 24 september 2020 aanbood aan minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu).

De provincies Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en regio’s Utrecht, Arnhem, Nijmegen en Haaglanden zullen het spits afbijten met het realiseren van 200 kilometer aan snelfietsroutes. Snelfietsroutes hebben een lengte van 15 tot 20 kilometer en verbinden woon- en werklocaties met elkaar. De Fietserbond hoopt dat door deze snelle fietsroutes meer mensen met de fiets naar hun werk zullen gaan.

De aanleg van de fietsroutes gaat zo’n 700 miljoen euro kosten. Daarbij wordt gekeken hoe de kwaliteit van de fietsroutes verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld door tunnels en bruggen aan te leggen en zo bestaande routes met elkaar te verbinden. Nederland heeft op dit moment al 18 snelfietsroutes. Op korte termijn komen er daar nog 7 bij.

Bronnen: www.fietsersbond.nl, www.fietsfilevrij.nl en www.vid.nl