Proclaimer

De mobiele website Gelders Fietsnet is een portaal voor Fietsen in Gelderland met informatie en websites van andere partijen. Het Gelders Fietsnetwerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gebruikte informatie en websites. Gelders Fietsnet is geoptimaliseerd voor gebruik op alle platforms (computer, tablet en mobiel). Als u op een externe link klikt, dan verlaat u Gelders Fietsnetwerk. Externe websites waar wij naar verwijzen zijn niet altijd geoptimaliseerd voor alle platforms.

Kosten mobiel internet
Gelders Fietsnet is gratis: u betaalt geen geld voor het gebruik. Gebruikt u Gelders Fietsnet op uw mobiele telefoon? Dan maakt u gebruik van mobiel internet. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van uw abonnement en provider.

Eigendomsrechten
Alle (intellectuele) eigendomsrechten van Gelders Fietsnet en haar logo, waaronder ook de merkrechten, liggen uitsluitend bij Gelders Fietsnetwerk en haar leden. Gelders Fietsnetwerk behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Auteursrechten
De (auteurs-)rechten van het format en de inhoud van deze website liggen uitsluitend bij Gelders Fietsnetwerk en haar licentiegevers. De inhoud van deze website is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Recht om informatie ontoegankelijk te maken of te wissen
Vindt Gelders Fietsnetwerk dat er (mogelijk) inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden? Bijvoorbeeld op websites waarnaar Gelders Fietsnetwerk linkt? Dan heeft Gelders Fietsnetwerk het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot die informatie te weigeren en om informatie (links of artikelen) van deze website te verwijderen.